04 EKİM 2021

- Nöralterapi; hekim olanların ciddi bir eğitim sürecini gerektiren bir Regülasyon Tıbbı yöntemidir. İsviçre, Almanya, Avusturya, İspanya ve Güney Amerika’da birçok ülkede Üniversite düzeyinde kliniklere sahip olan bir bilim dalıdır.

- Kronik ağrı, Fibromyalji, migren, baş ağrıları, Trigeminal Nevralji, bel boyun fıtıkları, kronik yorgunluk, uyku bozukluğu, COVID sonrası geçmeyen ağrı ve yorgunluk şikayetlerinin tedavilerinde etkindir.

- Nöralterapi lokal anestezik ilaçların bedenin nöroanatomik bağlantıları kullanılarak yapılan bir düzenleme tedavisidir. Aynı zamanda hem tanı koydurucu, hem de tedavi amaçlı uygulanmaktadır.