11 MAYIS 2021

Etkeni Candida albicans olan vajinal mantar daha çok hormonal aktif dönem kadınlarda görülen genitoüriner bir hastalıktır. Dönemsel seyreder, adet siklusu ile alevlenmeler görülür. Vajinal kaşıntı ve kandisine has bir akıntı ile seyreden hastalık çok sebeple kadınların ve çiftlerin yaşamlarını olumsuz yönde etkiler. Tedavisi dirençli olabilir. Vajinal mantar bağırsak mikrobiyota bozukluğu ile birlikte görülür. Ancak genellikle bağırsakların durumu göz ardı edilir. Vajinal mantarın tedavisinin kalıcı olması için bağırsak mikrobiyotasının tedavisi bunun için de beslenmenin düzenlenmesi gerekir. Nöralterapi, vajinal floranın dengesinde perfüzyonu arttıran etkisi ile etkin bir tedavidir.