15 ŞUBAT 2021

İlaçlarla yapılan migren tedavisi semptomatiktir yani sadece ağrıyı bastırmak amaçlanır. Nöralterapi ile migrene yaklaşım ise sebebe yöneliktir. Nöralterapiyle tedavide amaç migren yakınmalarını ortaya çıkaran nedeni bulmak, nötralize etmek ve dengelemektir. Nöralterapi yaklaşımında, yakınmaları ortaya çıkaran patofiziyolojik değişiklikler incelenir, kişiye özel durum tespit edilir ve ortadan kaldırılır.