25 OCAK 2021

Elle yapılan tedavi anlamına gelen manuelterapi, biyomekaniksel temellere dayalı etkinliği kanıtlanmış bir tedavi yöntemlerdir. Lokomotor sistemin (kas eklem sistemi) disfonksiyon ya da hastalıklarında kullanılır. Manuplasyon, mobilizasyon, özel germe teknikleri, postizometrik relaksasyon ve klinik bantlama teknikleri gibi yöntemler içerir. Ülkemizde fizik tedavi uzmanları, özel eğitim almış tıp doktorları ve fizyoterapistler tarafından uygulanmaktadır. Seanslar halinde uygulanır. Uygulama süresi tanıya bağlı olarak değişkendir. Ağrısız bir yöntemdir. Elle yapılan bu tedavinin enerji terapileri ile bağlantısı yoktur.