HUNEKE'YE GÖRE BİLİMSEL NÖRALTERAPİ VE REGÜLASYON DERNEĞİ HAKKINDA YAZI

“Kaybedilen hiç kimse yoktur ama daha kazanılacak çok meslektaşımızın olduğuna inanıyoruz. Nöralterapinin Türkiye’deki tüm hekimlere ulaştırılması şiarıyla yolumuza devam edeceğiz.” Hüseyin Nazlıkul Nöralterapi iyileşme elde etmek için lokal anestezikler kullanılarak vegetatif sinir sisteminin düzenlenmesi esasına dayanır.

“Kaybedilen hiç kimse yoktur ama daha kazanılacak çok meslektaşımızın olduğuna inanıyoruz.

Nöralterapi’nin Türkiye’de ki tüm hekimlere ulaştırılması şiarıyla yolumuza devam edeceğiz.”

                                                                                                                                    Hüseyin Nazlıkul

Nöralterapi iyileşme elde etmek için lokal anestezikler kullanılarak vegetatif sinir sisteminin düzenlenmesi esasına dayanır.

İki Alman doktor kardeş Huneke’ler ilk defa bir hastalarında lokal anestezik kullanarak tedaviyi denemiş ve iyi yanıt alınca üzerinde çalışmaya başlamışlardır. Aslında bu daha önce denenmiş fakat sonra unutulmuş bir yöntemdi. Huneke’ler ise ısrarla bu yöntemi denemiş ve deneyimlerini sistematik bir biçimde kaydederek Nöralterapinin ilk bilimsel temellerini oluşturmuşlardır. Daha sonra Ricker, Pischinger, Heine ve Dosch çok önemli katkılar sağlamışlar ve Nöralterapinin etki mekanizması ve vegetatif sinir sisteminin rolü hakkında çok öenmli çalışmalar yayınlamışlardır.

Nöralterapinin bugün geldiği noktada İsviçre’de Bern Üniversitesi'nde Nöralterapi bir üst ihtisas olmuştur ve Avrupa'da birçok Tamamlayıcı Tıp Kürsüsünde temel disiplinler arasında yerini almıştır.

Huneke’ye göre Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği - BNR

Huneke‘ye göre bilimsel Nöralterapi ve Regülâsyon Derneği, Tamamlayıcı Tıbbın en önemli unsurlarından biri olan Nöralterapinin Türk Hekimlerine tanıtılması ve pratik uygulamalarında kullanmalarının sağlanması amacıyla 01.12.2004 yılında kurulmuştur. Huneke’ye göre Uluslararası Nöralterapi Derneği'nin hekimler için öngörmüş olduğu eğitim müfredatını baz alarak dernek üyeleri başta olmak üzere konuya ilgi gösteren hekim ve dişhekimlerine asgari eğitim süresi olan 120 saatlik Nöralterapi eğitimini 2 yıl içinde vermeyi amaçlar.

2008'de Nöralterapi camiasının en büyük ödülü sayılan “Huneke Madalyası” ile onurlandırılan Hocamız Doç.Dr. Hüseyin Nazlıkul Derneğimizin hem kurucu üyesi hem de Başkanıdır.

BNR yılda bir kez sempozyum  ve iki yılda bir kez kongre düzenlemektedir. Ayrıca IGNH ile bağlantılı olarak iki yılda bir Almanya’da  Ernst-Moritz-Arndt Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Kürsüsünde kadavra üzerinde pratik ve teorik eğitimler vermektedir. 

Henüz 5 yaşında bir dernek olarak, iki bilimsel kongre, 5 sempozyum düzenlenmiştir. İkinci Kongre Dünya Kongresi niteliğinde olmuştur. 4-6 Haziran 2010’da ise 3. Nöralterapi Kongresi gerçekleştirilecektir. Sempozyumların ilki Konya’da yapıldı, o zaman 20 kişi katılmıştı, sonra Bodrum’da arka arkaya 3 kez ve ardından bu sene Antalya Kemer’de beşinci kez bir araya geldik. Artık katılımcı sayısı yüzlere yaklaşmaktadır, Kongreler ise daha geniş katılımlıdır.

Derneğin üstlendiği en önemli görevlerden biri Nöralterapi ve bunun devamında Regülatif / İntegratif Tıbbı, Okul Tıbbı ile yetişmiş ve bu disipline tamamen yabancı olan hekimlere bilimsel zeminleri kullanarak tanıtmaktır. Bu amaçla yurt içi veya yurt dışında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongreleri, yine FTR Hekimlerinin düzenlediği çubukçu günleri, Antiaging kongreleri, diğer Tamamlayıcı Tıp Kongrelerine Dr. Hüseyin Nazlıkul öncülüğünde katılarak teorik ve pratik sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Bu eğitim ve kongre çalışmaları dışında dergi çalışmalarına çok önem verilmiştir ve BARNAT (Bilimsel Nöralterapi, Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp) Dergisi 2006 yılında ilk kongre ile yayın hayatına adım atmıştır ve toplam 9 sayı basılmıştır.

Nöralterapi eğitimleri Dernek kurulmadan önce başlamıştı, ancak zaman ilerledikçe dernek kurulması gerekliliği ortaya çıktı. Günümüze kadar yaklaşık 60 adet Nöralterapi eğitim semineri düzenlenmiştir ve yaklaşık 350 hekim bu kurslara katılmış ve 3 kez yapılan bitirme sınavlarında 40 hekim mezun olmuştur. IGNH ile olan bağlantısı nedeniyle eğitimini tamamlayıp sınavda başarılı olanlara BNR sertifikası yanında IGNH da ayrıca sertifika vermektedir.

Nöralterapi Eğitim Programı ve Şartlar :

  1. Hekim veya Diş Hekimi olmak
  2. 6 basamak kursu başarı ile tamamlamak
  3. 120 saat kurs eğitimi

Kurs 1-4  Temel Eğitim

Kurs 5-6  İleri Eğitim (İlk 4 basamağın tamamlanması şartıyla)

  1. Eğitim boyunca en az 3 vaka raporu sunmak,
  2. Yurtiçi veya yurtdışı en az 2 Kongre ve/veya Sempozyuma  katılmak 
  3. KPR (kardiopulmoner resüsitasyon)  sertifikası (Anestezistler muaftır)
  4. BNR (Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği)  ve IGNH (Uluslararası Nöralterapi Derneği) üyesi olmak,
  5. İlk kursa başlama tarihinden itibaren en az 2 yıl süre içinde eğitimi tamamlamak ve klinik deneyim elde ettikten sonra sınava girme hakkı,
  6. Sınav sonucunda başarılı olmak

Uluslararası Huneke’ye göre Bilimsel Nöralterapi Derneği - IGNH

Internationale Geselschaft für Neuraltherapie nach Huneke (IGNH), Ferdinand ve Walter Huneke tarafından 1958 yılında kurulmuştur. Toplam 7000 üyesi vardır. Nöralterapinin tedavide kullanımının yaygınlaştırılması  ve tıbbi alanda bilimsel araştırma ve çalışmaları teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Dünya’da IGNH’nın kabul ettiği ve eğitim verme yetkisi olan dernekler; Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Meksika, Arjantin ve Türkiye’dir.

BNR Derneği'nin eğitim programı düzenli olarak devam etmektedir. Ayrıca yurt dışında yapılan kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılar üyelerimize duyurulup katılımları teşvik edilmektedir. Uzmanlık dalı ne olursa olsun her hekimin ve genel pratisyen Hekimlerin klinik uygulamalarında Nöralterapiden çok yararlanacakları inancındayız.

Tamamlayıcı Tıp, hokus pokus değildir, plasebo değildir, bilim dışı hiç değildir. Yanlış uygulamalar olmuştur ve olmaktadır ama bunlar ciddi çalışan, bu alanda mesai harcayan hekimlere ve Tamamlayıcı Tıbba mal edilemez.

BNR Derneği bilimsel temelleri olan bütün diğer Tamamlayıcı Tıp yöntemleri ile (Fitoterapi, Manuel Terapi, Akupunktur, Kinesioloji… gibi)   koordine olarak çalışmalarına devam etmek idealindedir.

Demet Erdoğan & Tijen ACARKAN