MİGREN TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIKTIR

MİGRENDE YANLIZ DEĞİLSİNİZ!

Migren, ataklar (epizodlar) halinde gelen bir baş ağrısı türüdür. Ataklar 4 ile 72 saat arasında değişen sürelerde olabilir. Kişi ataklar arasında kendini tamamıyla normal hisseder ancak bir sonraki atağın endişesi içindedir. Migrende baş ağrısının yanı sıra; bulantı, kusma, ışığa ve sese karşı aşırı duyarlılık gibi belirtilerde görülür.

Migren yalnızca basit bir baş ağrısı değildir; kişinin günlük aktivitelerini engeller, kendisinin ve yakınlarının yaşam kalitesini bozar ve beraberinde başka belirtileri de vardır.

Her ne kadar medikal tedavide gelişmeler olsa da, günümüzde uygulanan ilaç tedavisi hala semptomatik düzeydedir. Bu tedavilerin amacı; migreni oluşturan sebebi ortadan kaldırmaktan çok ağrıları gidermeye yöneliktir. Oysa migrenle yaşamayı öğreneceksiniz diye yanlış bir inanış vardır ki doğru değildir; Migren günümüze tedavi edilebilir bir hastalıktır.   

İlaçla migren tedavisi bu açıdan bakıldığından semptomatiktir yani sadece ağrıyı bastırmak amaçlanır. Oysa nöralterapi ile migrene yaklaşım sebebe yöneliktir. Amaç; migren yakınmalarını ortaya çıkaran neden veya nedenleri bulmak ve  nedene yönelik tedavi etmektir. Nöralterapi yaklaşımında, yakınmaları ortaya çıkaran patofizyolojik değişiklikler incelenir, kişiye özel durum tespit edilir ve engeller ortadan kaldırılır. 

Migren ile ilgili yapılmış olan pek çok nöralterapi çalışması, tedavinin etkin olduğunu göstermektedir. Ne yazık ki nöralterapinin migren üzerindeki bu etkinliği, halk ve hekim camiası tarafından yeteri kadar bilinmemektedir.  örneğin; Sezaryen sonrası yaşamları değişen pek çok kadın vardır. Bu kadınlar, yıllarca doktor doktor gezip baş ağrılarından kurtulamayınca artık umutlarını yitirmiş ve doktorların dediği gibi bu ağrılarla yaşamaya alışmaya çabalamaktadırlar. Oysa nöralterapi sayesinde çok kısa zamanda bu kadınları sağlıklarına kavuşturmak mümkündür.  

Migren yakınması olan ve bugüne kadar başarılı bir tedavi görmemiş olan her insan mutlaka Nöralterapi tedavisini denemelidir. Migrenin farklı türleri vardır ve hepsine nöralterapiyle ile katkı sunmak mümkündür. Ayrıca migrende bağırsak florasının durumu, besin duyarlılığı ve kişiye özel bir beslenme de unutulmalıdır. Ancak nöralterapi olmadan yapılacak olan bir migren tedavisinin başarısızlıkla sonuçlanacağı çok açıktır.

Dr. Tijen Acarkan