NÖRALTERAPİ

Nöralterapi; lokal anestezik madde ile yapılan bir regülasyon ve enjeksiyon tedavisidir. Bedenimizde 500 bin kilometrelik bir sinir ağı vardır. Nöralterapi bu uzun vejetatif (otonom) sinir sisteminin uyarılmasını ve regülasyonunu sağlar. Nöralterapi'de özellikli yerlere uygulanan lokal anestezik madde enjeksiyonu ile 3 dolaşım düzenlenir; Kan dolaşımı, lenf dolaşımı ve sinirsel ileti. Regüle olan beden kendini iyileştirme kapasitesine ulaşır.

Nöralterapide temel mantık regülasyondur. Anatomik bir eksiklik, genetik bir bozukluk, ileri bir dejenerasyon olmadığı sürece nöralterapi fizyopatolojik (hastalıkların oluşum süreçlerini) süreçleri geri çevirir.

Almanya'da 1940 yılında bulunan ve Avrupa'da yaygın bir şekilde hekim uygulamasında olan bu tedavi yöntemi (nöralterapi) kalıcı bir tedavi yöntemi olmanın yanı sıra bir koruyucu hekimlik yöntemidir. Çünkü kanserden basit bir ağrıya, grip gibi viral bir hastalıktan alerjiye kadar tüm hastalıkların temel patolojisi aynıdır. Hasta olan tüm doku ya da bedenlerde perfüzyon, lenfatik drenaj ve inervasyon bozuktur. Ve nöralterapi bu sistemlerin regülasyonu ile hem hastalıklarla mücadelede hem de sağlıklı halin korunmasında (koruyucu hekimlikte) çok etkin kullanılan bir tedavi yöntemidir.

Kliniğimizde yaptığımız zaman ile ilişkili detaylı bir anamnez, ölçümler ve muayene sonrası, karşımızdaki vaka nöralterapi ile katkı sunabileceğimizi bir durum ise 3 seans nöralterapi uygulamasına başlıyoruz. İdeal olarak seanslar arasının 72 saat olmasına özen gösteriyoruz. Ve gelinen dördüncü seansta tekrarlanan ölçüm sonuçlarına göre bedenin bu nöralterapiye cevap verip vermediğini, cevap verdi ise yaklaşık yüzde kaç oranında bir değişiklik olduğunu değerlendiriyor ve yol haritamızı belirliyoruz. Nöralterapi, iğne yerlerinde küçük morarmalar dışında kalıcı bir yan etkinin olmadığı güvenli bir tedavi yöntemidir.