NÖRALTERAPİ İÇİN BU BAŞYAPIT'I MUTLAKA OKUYUN!

Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul’un hekimler için hazırladığı tamamlayıcı ve regülasyon tıbbının başyapıt niteliğindeki “Nöralterapi” kitabı 04.06.2010 tarihinde Nobel kitabevi tarafından bilimsel raflardaki yerini aldı.

Türkiye’de tamamlayıcı tıp ve nöralterapi konusunda eksikliği hissedilen önemli bir açığın giderilmesini hedefleyen “Nöralterapi” kitabı, nöranatomi, nörofizyolji, nörovejatatif sistem, temel madde, temel sistem, bozucu alan ve neden olduğu rahatsızlıklar, lokal anesteziklerin etkileri, nöralterapide gözlenen fenomenlerin bilimsel dayanakları, diş ve diş sağlığının kronik rahatsızlıkların oluşmasındaki yeri ve önemi, bütünsellik içinde beş boyutlu bedenin nörovejetatif sistem üzerindeki bilimsel dayanakları, bağırsakların önemi, enjeksiyon teknikleri ve hastalıkların tedavisinde bütüncül yaklaşımın yer aldığı 420 sayfalık bir başeser olmuş.

Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul’un yazdığı ve hazırladığı, tamamlayıcı tıp konusunda bilinen Almanca kaynakların içeriğini ve bilimselliğini aratmayan kitap, Türk hekimlerinin türkçe ilk nöralterapi kitabıdır.

Türk kamuoyu ve tüm hekim camiası tarafından bilimselliği, hekimliği bilinen, araştırmacı ve yeniliklere açık olan bilim adamı Prof. Dr. Cihan Aksoy’un yazdığı önsözü

Nöralterapi kitabının önemini en iyi anlatan ifadeleri içeriyor; “Fizyoloji, anatomi, fizyopatoloji, patoanatomi gibi temeller üzerinde oluşturulan ve modern batı bilimselliği ile düzenlenmiş “nöralterapi” biliminin ülkemize kazandırılması için tüm emeğini, bilgisini büyük bir özveri ile ortaya koyan, konusunda dünyanın en büyükleri arasına girmeyi başarmış bir tıp bilim adamı Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul’un kitabını bir solukta okudum. En az on kere daha okuyacağımı biliyorum. Nöralterapi ülkemizde ve bence dünyada yayınlanmış en bilimsel, modern batı tıbbına asla ters düşmeyen bir tıp kitabı. Tıp fakültelerinde ders kitabı olarak önereceğim kendi alanındaki bir başyapıt. Ülkemize kazandırdığı değerler için Sayın Prof. Dr Hüseyin Nazlıkul’a teşekkür ederim.”

Ve Op. Dr. Aybars Akkor’un yazdığı önsöz de Nöralterapi kitabının ve yazarının değerlerini vurguluyor; “Sayamadım bu kaçıncı kitabı oldu, ama sonuncu olmayacağı, Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul'un Türk doktorlarını ve halkını sağlık konusunda eğitmek için daha birçok eser vereceği kesin. Bu kitabında da hem doktorlara hem de nöralterapiyi öğrenmek isteyen hastalara yöneliyor, onlara nöralterapinin tüm ayrıntılarını anlatıyor. Sadece nöralterapi konusunda tedavi uygulamak isteyenlere bir ders kitabı değil, çaresiz hastalarına çözüm arayan doktorlar için de bir başvuru kitabı olmuş. Ellerine, beynine sağlık, bu başarılı eseri yaratan doktoru tanımış olmaktan gurur duyuyorum.”

Nöralterapi, akut veya kronik fonksiyonel hastalık ve disfonksiyonunun  tanı ve tedavi ya da klasik tedavilere destek olarak da uygulanan bir enjeksiyon tedavisidir. Nöralterapi uygulamalarında başarılı olabilmek için, doğru anamnez, doğru teşhis, anatomi, fizyoloji, patofizyoloji, nöroloji ve nöralterapi teknikleri ile ilgili yeterli bilgi ve pratiğe sahip olmak gerekir.  “Nöralterapi” kitabı tüm bu sorulara nitelikli bir cevap oluşturmuş. Nöralterapinin etki mekanizması ve hastaya yaklaşım protokolündeki derinliğiyle farklılığın hissettirmiş.

Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, her zaman önemle üzerinde durduğu ve yapacağınız her tedavi açıklanabilir ve kanıtlanabilir bilimsel temeller üzerinde durmalıdır dediği gibi; nöralterapinin bilimsel altyapısını Prof. Dr. Cihan Aksoy’un da belirttiği gibi “Nöralterapi” kitabında tüm detayları ile kaleme almış.

Öncellikle Türk nöralterapistleri ve sonra Türk hekimleri adına bu kadar değerli bir bilimsel kaynağı, kendi dilimizde bizlere kazandırdığınız için teşekkürü bir borç bilirim.

Dr. Tijen Acarkan