OZONTERAPİ

Oksijen iki, ozon ise üç oksijen atomundan oluşan bir kimyasal bileşiktir. Ozon (O3), iki atomlu normal atmosferik oksijenin (O2) yüksek enerji taşıyan şeklidir. Ozon tedavisi için kullanılan medikal ozon, bakteri ve mantar öldürücü beraberinde virüs çoğalmasını önleyici etkisi ile enfekte olmuş yaraların dezenfeksiyonunda, bakteri ve virüslerin sebep olduğu hastalıkların tedavisinde yaygın kullanılan bir destek tedavi yöntemidir. 

Medikal ozon tedavisi ise birçok hastalıkların tedavisi yanında bağışıklık sistemini güçlendiren, hücrenin oksijenlenmesini arttıran, eritrositlerin esnekliğini arttırarak kan dolaşımını hızlandıran bir destek tedavi yöntemidir. Medikal ozon tedavisinin değişik uygulama yöntemleri vardır: Majör ozon tedavisi, minör ozon tedavisi, rektal ozon tedavisi, lokal ozon uygulamaları, ozon serum uygulaması, kulaktan ozon tedavisi ve kozmetik amaçlı uygulamalar vb. 

Ancak ozon tedavisinin etkinliğini bağ dokusu donukluğu yani beden toksin yükü fazla olmayan bedenlerde görmek mümkündür. Bu sebeple kliniğimizde ozon tedavisini, gerekli durumlarda nöralterapi ile temel regülasyonu sağlanan hastalara 1-2 seans olarak uyguluyoruz.  Pek çok yaklaşıma göre standart olarak 10 seans majör ozon tedavisini yapmıyoruz.

Majör ozon tedavisinde yöntem açılan bir damar yolu ile uygulanırken, minör ozonda kendi kanınız ile ozon gazının kas içi uygulanması, rektal ozon ki kliniğini en çok gördüğümüz ve tedavilerimize kombine ettiğimiz uygulama şeklidir, makattan küçük bir kanülle ozon gazı tatbikidir ve lokal uygulamalar uygulama yerine göre değişir.