POSTHERPETİK NEVRALJİ VE TOKSİN YÜKLENMESİ OLAN KARACİĞERDE NÖRALTERAPİ YAKLAŞIMI

Hastanın geliş şikayetleri: 38 yaşında kadın hasta, pelvis tabanı, vajinal ve üretral orifis ile klitoral alanda daha yoğun olmak üzere pelvi-perineal nevralji tipi ağrı; beraberinde dizüri ve strangüri yakınması ile geldi.

Hikayesi: 2 yıldır depresyonda olan hastanın nevralji tipi pelvis ağrıları, 1 yıl önce geçirdiği HSV-2 infeksiyonundan sonra başlamış. Çok sayıda ağrı merkezinde antiviraller, morfin ve türevi analjezikler ve benzeri çok sayıda ilaç tedavisi ve birkaç kez yapılan sinir blokajına rağmen hiçbir yanıt elde edilememiş. Depresyonu ile paralel olarak görülen libido azalması, ağrısının cinsel ilişki ile artması sebebi ile cinsel ilişki kuramıyor. Son 2 aydır ağrının artan şiddetine tahammülsüzlük ile sürekli ağlama atakları başlamış. Postherpetik nevralji, pelvikodini ve depresyon tanısı ile hospitalize olan hasta kliniğimize özel izin ve ambulans ile getirildi.

Ağrının Karakteri: Sık ataklar ile seyreden, bası temas ve ısı değişikliğine duyarlı, oturmakla ve yürümekle artan, miksyon sırasında şiddeti son derece artan, cinsel ilişki ile ağrı krizi haline dönen ve tüm tedavilere dirençli ağrı. VAS 8-9/10

Fizik Muayene: 165 cm 55 kg, suprapubik bölge ile başlayan hassasiyet, şiddetli ağrı sebebi ile sorulara zor cevap veriyor, iletişim kurmakta zorlanıyor, cildi soluk, dehidrate görünüm, batın serbest, bakışları kaygılı, tedirgin ve yorgun, ağrıdan kaynaklı uykusuzluk ve yemek yiyememe sebebi ile kilo kaybı var. Sistem muayenelerinde özellik yok, hipotansif ve taşikardik (TA: 110/65 mmHg; Nb: 95/dk), vücut ısısı: 37,5 Co, kibler cilt kaydırma testi T9-L2 ve S2-S5 bilateral bloke, SİE blokajı, cocygeal bölgede hiperestezi ve hiperaljezi mevcut

Nöralterapi öncesi tedavileri: Antiviral (lokal, sistemik), değişen NSAİ’ler, Pregabalin (300mg/gün), Karbamazapin (1600mg/gün), Gabapentin (1800mg/gün), Tramadol IV (hastanede), Fluoxetin (40 mg) ve Sitalopram (40 mg). Son seçenek strongüri sebebi ile mesane çıkartılması önerilmiş (hastanın kendi anamnez bilgisi)

Tanı: Sempatik innervasyonunu L2-4, parasempatik innervasyonunu S2-4, seviyesinden alan pelvisin otonom liflerine yerleşmiş olan HSV’ün postenflamatuar süreçte yarattığı vejetatif disfonksiyona bağlı postherpetik nevraljidir. (1, 2)

Değerlendirme: HSV-2, Herpesviridae familyasına ait DNA virüsüdür. İnsanda en sık görülen enfeksiyon etkenlerindendir. Nörotrofik ve nöroinvaziv özelliktedir ve virus nöronlarda latent olarak yerleşir. Antikor varlığına rağmen immun disfonksiyon olan bir zamanda latent virüs reaktive olur. (Şekil 1) (3, 4, 5)

Patojen mikroorganizmalar, toksinler, aşılar, enfeksiyonlar, hormonal değişiklikler, uyku bzoukluğu, beslenme eksikliği ve/veya bozukluğu, stres ve benzeri tüm disregülasyonlar immun sistem üzerinde olumsuz etkiye ve immun disfonksiyona sebep olabilir. (Şekil 2) (6)

Hormonal sistem, immun sistem ve sinir sistemi birbiriyle ilişkili bir döngüdür. Akut stres durumunda kortizolün yükselmesi, kronik stres döneminde kortizolün azalması ve tüm emosyonel yüklenmelerin hipotalamus-hipofiz aksı üzerinde yaratacağı hormonal disfonksiyon, bir adım sonrasında T, B ve NK hücreleri üzerinden antikor oluşumu üzerindeki inhibitör etkisi ile yaratacağı immun disfonksiyon, kronik ve dirençli durumların sebeplerinden birini oluşturur. (7)

Kronik hastalıklar sempatik sistemin katılımı olmadan gelişmez. Postherpetik nevralji (PHN), spinal, serebral ya da sakral ganglionun herpetik re-enfeksiyonu sonucu ortaya çıkar. Gangliyonun inerve ettiği segmentte hiperaljezi, hiperestezi ya da disestezi ile karşımıza çıkar. (8, 9, 10, 11)

Bağ dokusu ve VSS yüklenme sonucu, immun supresyon, kronik  enflamasyon, otoimmün hastalıkla, latent asidoz, nedeni açıklanamayan ağrı ve kronik hastalıklar ortaya çıkar veya belirginleşir. Nöralterapi ile bağ dokusu ve VSS tarafından ortaya çıkmış olan disfonksiyonların giderilmesi amaçlanır. Doku ve organlarda disfonksiyona neden olan patolojik VSS uyarıları LA uygulamalarıyla yeniden regüle olur:

 • Kuti-visseral refleks yol uyarı veya blokajı ile
 • Ganglion blokajlarındaki gibi aşırı sempatik aktivite engellenmesi ile
 • Bozucu alan uyarılarının engellenmesi ile sağlanır (2,12,13,)

 

Postherpetik Nevraljinin Nöralterapi ve Komplementer yaklaşım ile Tedavisi: (2,12,13,14,15)

 • Nöralterapi (Şekil 5)      
  • Pelvis için T9-S5 Quaddle
  • Pleksus uterovaginalis enjeksiyonu
  • Jinekolojik alan enjeksiyonları (Alt karın ve sakrum bölgesine quaddle)
  • Bilateral lumbal 2 trunkus blokajı
  • Sacrale epidural enjeksiyon
  • N. Pudendus enjeksiyonu
  • Bilateral gangliyon impar enjeksiyonu
  • Hormonal aks enjeksiyonu
  • Bozucu alan tedavisi
 • Manyetik alan tedavisi
  • 10.0 Hz ağrı
  • 27,5 Hz enflamasyon
  • 1,2 Hz ve 72,5 Hz antibakteriyel, antiviral
  • 7,8 Hz ödem

 

 

Gidişat ve sonuç: İlk seans tedaviden sonra bir yıldır devam eden nevralji tipi ağrılarında %50 azalma; 3. seans sonunda Pregabalin, Karbamazapin, Gabapentin dozunu yarıyı indirdik; 5. seans sonrasında ağrıları tamamen ortadan kalktı; 2. ayın sonunda ilaçlarını tamamen kestik; Aylık tedavi ve kontrollerle bir yıl boyunca takip edilen hastanın  ağrı ve hassasiyet yakınması kalmadı ve tekrarlamadı.

Yorum: İlgili segmente yapılan quadellar ve segmentin innervasyonunu sağlayan gangliyon uyarısı ile pelvis bölgesinin VSS inervasyonu, perfüzyonu ve lenfatik sirkülasyonu düzenlenerek; Sempatik inervasyonunu L2-4 ve Parasempatik inervasyonunu S2-4 seviyesinden alan, pelvisin otonom liflerine yerleşmiş olan HSV’ün postenflamatuar süreçte yarattığı, vejetatif disfonksiyona bağlı nevralji tablosu ortadan kalkmıştır.

Kontrol: Hastanın 1 yıl sonra yapılan kontrolünde yorgunluk, halsizlik, cilt kaşıntı-değişiklikleri olurken, karaciğer fonksiyon testleri yükselmeye başlamıştı. Tekrarlayan KC fonksiyon test sonuçlarına göre: (ALT: 600-800 U; AST: 400-600 U)

Muayene ve yeni teşhis: Kipler cilt testi T7-T10 pozitif; Vogler nokta hassasiyeti tespit edildi.

Vegatest ile yapılan ölçüm sonuçları biyolojik indeks (BI) değerleri ile Karaciğer BI:16, Bağ dokusu BI:15, Disbiyozis BI: 15, Ağır metal BI: 13, Candidiyazis BI:12 olarak bulundu.

Herpesin ilk lezyonlu ve sonra postherpetik nevralji döneminde kullandığı ilaçların yarattığı toksik yüklenme, Bağ dokusu yüklenmesi, Ağır metal, Latent asidoz, Bağırsak flora disfonksiyonu, C. albicans varlığı, Karaciğer disfonksiyonu olarak değerlendirildi. (2,12,13,16,)

Yeni Tedavi:

Nöralterapi (Karaciğer segment tedavisi) (Şekil 6):

 • Quaddel T7-T11 bilateral
 • Quaddel C3-C4 sağ
 • N. Trigeminus (V1)
 • Vogler`in periost noktaları
 • Epigastrik alan
 • Sağ ggl. coeliacum

Prokain baz infüzyonu ve şelasyon

 • Haftada 2 kez
 • Chlorealla-Barlauch-Koriander kontroller ile kullanıldı.
 • Karaciğer desteği için yüksek doz  (3x3) terpen grubu reçete edildi.

Disbiyozisin tedavisi

 • Besin duyarlılık testi ile beslenme düzenlenmesi
 • Probiyotik-prebiyotik
 • E.coli preparatları takip ve Vegatest kontrolleri ile
 • Nöralterapi (2,12,13)

 

Takip: Düzenli takip ve tedavi ile hastanın laboratuar testleri ve kliniği 6 ay içinde normale döndü. Labaratuar: ALT: 28 U, AST: 35 U; Vegatest: Karaciğer BI:10, Bağ dokusu BI:11, Disbiyozis BI: 11, Ağır metal BI: 9, Candidiyazis BI:8

Sonuç:

 • Stres, hormonal ve immun disfonksiyona sebep olur.
 • Immun disfonksiyon, iyileşmeyi geciktirir (postherpetik nevralji)
 • Virüs ve antiviraller bağ dokusu ve karaciğer yüklenmesi yaratır.
 • Mevcut patogenezin her adımında VSS disfonksiyonu vardır.
 • Nöralterapi, postherpetik nevraljide ilgili sistem etkileşim ve organ yüklenmelerinde segmenti innerve eden sempatik, parasempatik ve somatik sinirlerin regülasyonu ile etkin bir tedavi sağlar.

Tartışma: Nöralterapi, nevralji tipi ağrılarda ve organ yüklenmelerinde Hormonal - İmmun ve Vejetatif regülasyonu sağlayarak kemoterapötiklerden daha etkili bir tedavi imkanı sağlar.

 

*Referanslara yazarın kendisinden ulaşabilirsiniz. tijenacarkan@yahoo.com