REVİQUANT

HRV ve Manyetik Alan kombinasyonlu bir biyoregülasyon ve bioanaliz cihazıdır. Bedenimiz içinde molekül altı düzeydeki iletişimin elektromanyetik sinyaller (yani biyofotonlar) yardımıyla gerçekleştiğini biliyoruz. “Temel madde ve Temel sistem” vejetatif sinir sistemi sayesinde bir tür “kablosuz bilgi ağı” halinde faaliyet gösterir ve ışık hızında biyofoton alışverişi yoluyla (sayısı yaklaşık 80 milyar olan) vücut hücrelerinin her birinin saniyede 100.000 hayati önem taşıyan fonksiyonunu yönetir. Temel madde, metabolizma (bünyenin madde alışverişi) ve detoksifikasyon süreçlerini yönetmeninde önemli bir rolü vardır. 

Elektromanyetik etkileşimler organizmamız içerisindeki bilgileri iletirler. Bunlar, hücre iletişimini, yani hücre içi ve dışı regülasyonu ve böylelikle organizmanın bütün regülasyonunu yönetirler. Bu biyofiziksel bilgiyi Dr. rer. nat. W. Ludwig, kendi geliştirdiği biyoenformatif tıp çerçevesinde pratik yararı olan uygulamaya dönüştürdü. 

Dr. Ludwig sadece 30 yıldan fazla bir zaman önce maddi yapıları değil, insanın biyoalanını uyaran tıp teknoloji cihazlarını geliştirdi. Uyarım biyolojik rezonans efektleri adı verilen mekanizma yoluyla gerçekleşmektedir. Ancak “biyolojik rezonans efektlerinin ön koşulu, yapay üretilmiş olan bu elektromanyetik alanın, el değmemiş doğadaki aslına uygun ve doğru orantı içerisinde oluşturulmuş olmasıdır.