03 ARALIK 2021

Bir organ hastalığını tedavi etmekten çok bütünü düzenlemeye yöneliktir. Kronik bozukluğu olan organ ve dokulara yapılacak tedaviler hastanın şikayetlerini azaltacak olsa da, sorunu tamamen çözmez. Bunun altında bağ dokusunda biriken toksik yük yani latent asidoz yatmaktadır. Tedaviler uzun süren gözlemler sonucu görülebilmektedir.

Klinikte karşımıza çıkan kronik hastalıkların; Kronik ağrı sendromu, fi bromiyalji, migren ve baş ağrıları, adipositaz, konstipasyon, refl ü, meteorizm, alerji, nörodermatit, egzema, diyabet, nöropati, romatizmal hastalıklar… etyopatogenezinde bağ dokusunun toksin yüklenmesi dolayısıyla latent asidoz olabileceğini göz ardı etmemek gerekir. Bu durumun tedavisi de bizlere hastalarımıza bütüncül yaklaşmamızı gerekli kılar. Bu bütüncül yaklaşım, aynı zamanda bir sağlık güçlendirilmesidir. Artık hastalıkla mücadele yaklaşımından daha çok bedenin sağlıklı kılınması hedeflenmeli ve bu doğru bir paradigma kayması olarak adlandırılabilir. Burada asıl amaç, hastalıkla mücadeleden daha çok insanın sürekli sağlıklı kalması ve hastalanmaması için bedeni desteklemektir.