12 KASIM 2021

- Yorgunluk: Latent asidoza bağlı yorgunluk ikiye ayrılır: Bedensel yorgunluk ve zihinsel yorgunluk. Bedensel olan ağırlık hissi ile birliktedir. Kişi kendisini ağır ve ödemli hisseder. Zamansal özelliği yoktur ve dinlenmeyle kısa süreli ortadan kaybolabilir. Ancak bazı vakalarda hareketsizlik, ağrı ile birlikte olan yorgunluğu arttırabilir. Zihinsel yorgunluk daha çok düşünmede güçlük, hafızada zorlanma, unutkanlıkların dikkat çekmesi, konsantrasyon güçlüğü şeklindedir. Bağırsak mantarında görülen beyin sisine çok benzer ve birliktelikleri sık görülür. Kronik yorgunluğun bir diğer sebebi de latent asidozda eritrositlerin oksijen taşıma kapasitesini düşmesi ki karşımıza anemi ve başka bir sistemik hastalık ile açıklanmayan dispne ile çıkabilir.

- Eklem Ağrıları: Eklem ve eklem çevresi alanın doku pH’ı alkali özelliktedir. Zıt polaritelerin afinitesi prensibine göre asidik olan metabolitler, alkali olduğu için eklem ve çevresi alana kalsiyum ile birlikte presipite olurlar. Halk arasında kireçlenme olarak adlandırılan bu tablo hasta tarafından yeri tam lokalize edilemeyen eklem ağrısı olarak ifade edilir. Özellikle harekete başlama sırasında ve sabahları yataktan kalkarken daha şiddetli olan, gerginlik, donukluk ve batma hisleri ile birlikte olan orta şiddetli ağrılardır. Ancak lokomotor sistemin kronik ağrılı hastalıkları (fibromiyalji, romatizmal ağrılar, tetik nokta ağrıları vb.) her zaman latent asidoz ile birliktedir. Latent asidoz ağrı zeminini hazırlar, ağrı eşiğini düşürür, eklem hasarını kolaylaştırır ve iyileşmeyi geciktirir.

- Kolesterol Yüksekliği: Latent asidoz varlığında karaciğerin trigliserit ve yağ metabolizma reaksiyonlarında görülen yavaşlamanın bir bulgusu da karaciğer yağlanması ve kan yağlarının yükselmesidir. Kötü beslenmemesine ya da kilo fazlası olmamasına rağmen hiperlipideminin sebeplerinden biri latent asidoz olabilir (genetik olanlar hariç).