ZONA (HERPES ZOSTER NEVRALJİSİ)

Bazen bir herpes virüsü bir arka kök gangliyonunu enfekte edebilir. Bu durum gangliyonun normalde inerve ettiği dermantomal segmentte şiddetli bir ağrıya yol açar. Böylece vücudun bir yarısının etrafında segmenter bir ağrı ortaya çıkar. Bu hastalığı aşağıda tanımlanan kabartılardan dolayı herpes zoster veya zona denir. Herpes zoster bir virüs hastalığıdır.

Herpes zosterin en önemli komplikasyonlarından biri, postherpetik nevraljidir. Bu durum, özellikle yaşlı bireylerde ortaya çıkar ve lezyonların iyileşmesinden sonra bir yıl kadar devam eder. Oldukça şiddetli ağrı tablosu hakimdir. Tanıda, klinik lezyonlar çok tipikse de bazı olgularda vezikül sıvısında yuvarlak balonlaşmış, multinükleer keratinositlerin izlenmesi, herpes virüs enfeksiyonunu düşündürür. Ayrıca kültür yapılabilir. Ağrının olasılıkla arka kök gangliyonundaki nöronların virüs enfeksiyonu tarafından uyarılması ile ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Takip ve tedavi edilen hastaların çoğunda herpes zoster nevraljisinin ortaya çıkmasının altında asıl nedenin bağışıklık sistemi zayıflığının yattığı bilinmektedir. Çok şiddetli ve nevraljinin yaygın olan ve bağışıklık sisteminin tamamen zayıflayan hastaların HIV açısından da değerlendirilmesi  gerekir.

Akut ve kronik dönemde kulak akupunktur ile hastaların yakınmalarını azaltmak ve kontrol altına almak mümkündür. 

Herpes zoster servikal, torakal ve hatta lomber bölgede bile olabilir. Daha çok segmental bir alanda lokalizedir. Tedavinin asıl amacı tutulan segmentlere göredir. Heliks çukur ve dış kenarında patolojik refleks noktasını tespit etmek mümkündür.

Tedavi:  

Kapsamlı bir anamnez, zamansal ilişki derinlemesine sorgulama çok önemlidir. Tanı konulduktan sonra sorunlu olan bölgede lokal quadell uygulamaları. Bununla bağlantılı olan segment. İmmun sistemin zayıf olduğu durumlarda daha kolay ortaya çıkmaktadır. Döküntülerin olduğu yerin herhangi bir şekilde Head Zone'larında olup olmadığına ve mikro sistem bağlantısı göz önünde bulundurulmalıdır.

Adler Langer noktaları incelenecek Kipler cilt testi ile her hangi bir segmente sorun olup olmadığı incelenecektir.

Bağırsak flora SFS analizi önemli. Proquant veya Vegatest ile de bir test edilebilinir. Lokal çözümden daha çok kaynağa yönelik bir tedavi yapılmalıdır.

Dr. Tijen ACARKAN